NEB

Obsahuje písmená: NEB
Rozmer: 29,5 x 15 x 6,5
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Galanta
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív