GH

Obsahuje písmená: GH
Rozmer: 28 x13,5 x 6,5
Zberateľ: Malokarpatské múzeum Pezinok
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív