NS

Obsahuje písmená: NS
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: SNM-AM
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Nikodém Sloboda tehelňa v Zohore 1. pol. 20. stor.