NV

Obsahuje písmená: NV
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: AÚ SAV
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Nitra
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Nyitra Város - maďarsky mesto Nitra 90.roky 19. stor. - 1918