OB

Obsahuje písmená: OB
Rozmer: 30.5 x 14.5 x 7
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Trnava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Obec Borová 3 1. pol. 20. stor.