OBSO

Obsahuje písmená: OBSO
Rozmer: 29 x 14 x 6.5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Galanta
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Obec Šoporňa 1. pol. 20. stor.