OZ

Obsahuje písmená: OZ
Rozmer: 28,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Trnava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Obec Zvončín 1. pol. 20. stor.