GMV

Obsahuje písmená: GMV
Rozmer: 29,5 x14 x 6
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Región: Zlaté Moravce
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Gróf Migazzi Vilmos tehelňa v Zlatých Moravciach