GPM

Obsahuje písmená: GPM
Rozmer: 29 x13,5 x 7
Zberateľ: Jozef Šteffek
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Tvarovaná
Región: Trnava
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Gróf Pálffy Móric 2. pol. 19. stor.