GROS

Obsahuje písmená: GROS
Rozmer: 29,5 x 15 x 7
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bánovce nad Bebravou
Región: Trenčín
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa Emanuela Grosa v Trenčíne kon. 19. stor.