GS

Obsahuje písmená: GS
Rozmer: 28 x 13.5 x 7
Zberateľ: SNM - AM
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Myjava
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Samuel Gavora, tehelňa Brezová pod Bradlom (okr. Myjava) prelom 19. a 20. stor.