GZM 1648

Obsahuje písmená: GZM
Rozmer: 30 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Jozef Urminský
datovanie: 17. - 18. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje dátum do roku 1800
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Graf Zu Mansfeld gróf Filip zu Mansfeld bol v rokoch 1643-1658 hradným kapitánom hradu Gyõr