BU

Obsahuje písmená: BU
Rozmer: 30 x 14.5 x 7
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Bősi Uradalom - maďarsky: Panstvo Gabčíkovo