Pezinok

 22. októbra 2011 sme zorganizovali exkurziu do Pezinka: Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s