VIEDEŇ 12. 2010

11. 12. 2010 sa uskutočnila historicky prvá exkurzia našej spoločnosti.

Za cieľ sme si vybrali Viedeň.

Navštívili sme tam Ziegelmuseum a archeologický výskum na bývalej železničnej stanici Asparn.