2. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

 

 

7. mája 2011 sa uskutočnilo 2. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál na Slovensku.


Program:

Prezentácia publikácie LATERÃRIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

(Mgr. Marián Čurný, PhD; Mgr. Peter Nagy; Ing. Daniela Nagyová)

Signované tehly štiavnického regiónu

(prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.)

Tehliarstvo na Záhorí

(Mgr. Marián Čurný, PhD,; Mgr. Pavol Jelínek, PhD)

Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska

(Mgr. Marián Čurný, PhD; Mgr. Peter Nagy; Milan Blahovský)