3. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

 

5. 11. 2011 sa uskutočnilo 3. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

 

V sobotu 5. 11. 2011 sa v budove SNM - Archeologického múzea uskutočnilo už 3. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

 

Účastníci seminára - zberatelia a odborní pracovníci zaoberajúci sa výskumom historickej stavebnej keramiky mali opäť možnosť využiť priestor na rozsiahlu výmenu informácií o historických tehlách a tehliarstve.

 

Program:

 

10 00 - Privítanie účastníkov seminára
        - O činnosti Spoločnosti LATERÃRIUS od posledného stretnutia.
          (Mgr. Marián Čurný, PhD; Mgr. Peter Nagy; Ing. Daniela Nagyová)
 
10 30 - Prezentácia novej webovej stránky www.laterarius.sk
           (Ing. Daniela Nagyová)
 
11 10 - Kostol reformovanej kalvínskej cirkvi v Šamoríne
           (Mgr. Peter Nagy; Mgr. Marián Čurný, PhD)
 
11 25 - Tehelne severného Novohradu
           (Mgr. Ján Čáni)
 
11 40 - Tehly a strešná krytina v hroboch z doby rímskej v Rusovciach
           (Mgr. Pavol Jelínek, PhD.)