4. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

28. 4. 2012 sa uskutočnilo 4. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

 

V sobotu 28. 4. 2012 sa v budove SNM - Archeologického múzea uskutočnilo už 4. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

 

Program:

 

10:00 - Privítanie účastníkov seminára
        - O činnosti Spoločnosti LATERÃRIUS od posledného stretnutia (Mgr. Marián Čurný, PhD; Mgr. Peter Nagy; Ing. Daniela Nagyová)
 
10:30 - Tehelne v Trenčíne  (Ing. Vojtech Brabenec)
 
 
11:20 - Výroba a užití stavební keramiky v Brně ve středověku
           (Mgr. Petr Holub – Archaia Brno o.p.s.)
 
 
11:45 - Recent brick finds in Vienna (16th to 18th centuries) 
           (Paul Mitchell B.A. – Bundesdenkmalamt Wien)
 
 
12:10 - Tehly v hroboch 
           (Mgr. Marián Čurný, PhD. - AÚ SAV)
 
12:40 - Tehelňa v Malej nad Hronom - film
            (František Satko - Ľuba Satková)