5. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

V sobotu 10. 11. 2012 sa v budove SNM - Archeologického múzea uskutočnilo  5. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

 

Program:
 
10 00   - Privítanie účastníkov seminára
         - O činnosti Spoločnosti LATERÃRIUS od posledného stretnutia.
            (Mgr. Marián Čurný, PhD; Mgr. Peter Nagy; Ing. Daniela Nagyová)
 
10 30   - Vývoj pálené střešní krytiny - tašky bobrovky
            (Richard Mlýnek)
 
11 00  - A magyarországi tetőcserepekről (O maďarských škridlách)
            (Dr. Kádar József)
 
11 40  -  Formen, Entwicklung und Verbreitung der Strangfalzziegel in Ost-Österreich und angrenzenden Gebieten
            (Tvary, vývoj a rozšírenie ťahaných drážkových škridiel vo východom Rakúsku a okolitých regiónoch)
            (Dr. Gerhard Zsutty)
 
12 25  -  Nové nálezy stredovekej keramickej strešnej krytiny na Slovensku
            (Mgr. Peter Nagy)