8. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

V sobotu 22. 3. 2014 sa v budove SNM - Archeologického múzea, na Žižkovej ulici 12 v Bratislave konalo 8. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál, ktoré organizuje LATERÃRIUS - Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva.

Účastníci seminára - zberatelia a odborní pracovníci zaoberajúci sa výskumom historickej stavebnej keramiky zo Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Švajčiarska mali opäť možnosť využiť priestor na rozsiahlu výmenu informácií o historických tehlách a tehliarstve.

Nosnou témou programu prednášok boli tehliarske pece, pričom tieto boli doplnené krátkymi príspevkami. Na úvod Mgr. Peter Nagy informoval o publikáciách Spoločnosti LATERÃRIUS - Register tehliarskych značiek na Slovensku a Tehelne a tehliari, ďalej Mgr. Marián Čurný, PhD. podal informáciu o výstave CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS: Dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky na východnom Slovensku s dôrazom na mesto Košice a na záver bloku prednášok predniesol vzácny hosť Dr. Jurg Goll (riaditeľ tehliarskeho múzea v Chame, Švajčiarsko) prezentáciu o novej expozícii ich múzea.

Program prednášok:

Pec na vypalování střešních tašek z Brna - Rooseveltovy ulice

(Mgr. Petr Holub; Mgr. Václav Kolařík; Mgr. Antonín Zůbek)

- unikátny nález pece na strešnú krytinu z prelomu 12. - 13. storočia.

Stredoveké tehliarske pece z Chotína (okr. Komárno)

(Mgr. Marián Čurný, PhD.; prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.)

- zatiaľ jediná odkrytá stredoveká teheľňa na Slovensku, slúžiaca pravdepodobne pre stavbu kostola v blízkej obci v 13. storočí.

Príklady zachovalých tehliarskych komorových pecí (Praha-Libeň, Hnojnice, Rožďalovice, Hříběcí a Prietrž)

(Mgr. Ján Čáni)

- prezentácia niekoľko ešte existujúcich komorových pecí z Čiech a Slovenska.

Tehla inšpirujúca. Rôzne podoby architektonického potenciálu tehly

(Ing. arch. Pavol Paňák)

- príklad ako sa dá stará tehliarska pec v Čachticiach prerobiť na ateliér.