Výstavy

Prvou výstavou, ktorú zrealizoval náš tým, hoci nie pod hlavičkou OZ LATERARIUS, je Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku.

Spoločnosť LATERARIUS spolupracovala na výstave Gemersko-Malohontského múzea:

Tehly a tehliarstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade

ktorá sa koná:10.5.-8.7.2012

v priestoroch Gemersko-Malohontského múzea v Rimavske Sobote.

Pri príležitostiach akými sú napríklad stretnutia znalcov a zberateľov historických tehál plánujeme usporadúvať malé tématické výstavy.

Prvou takou výstavkou bola prezentácia tehál a tehliarskeho náradia k príspevkom na 4. stretnutí znalcov a zberateľov historických tehál.