LATERARIUS – Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva


                 Spoločnosť LATERÃRIUS  sa zameriava na podporu výskumu histórie tehliarstva, čo predstavuje zbieranie, spracúvanie a publikovanie informácií o tejto problematike.
Získané informácie využívajú vo svojej práci predovšetkým osoby, zaoberajúci sa pamiatkovým a archeologickým výskumom, štúdiom histórie architektúry a staviteľstva alebo štúdiom regionálnej histórie. Pokiaľ poznajú pôvod tehál, môžu ich použiť ako datovací materiál jednotlivých častí historických stavieb. Výsledky výskumu sú určené nielen pre odborníkov, ale aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa o túto tému aktívne zaujíma. Pomerne širokú laickú základňu tvoria zberatelia historických tehál, ktorých možno nájsť vo všetkých kútoch Slovenska, práve tak ako aj v zahraničí, kde je tento typ zberateľstva taktiež veľmi rozšírený. Mnohý z nich sa zaujímajú o význam značiek na tehlách a pátrajú po ich pôvode. Preto je jedným z hlavných cieľov združenia LATERÃRIUS sprostredkovať vzájomnú spoluprácu medzi týmito zložkami, výmenu získaných informácií a tiež voľný prístup k výsledkom.
 
              Jedným z hlavných projektov je centrálny register tehliarskych značiek na Slovensku. Tehly sa na Slovensku značkovali od 16. až do polovice 20. storočia a označovali najčastejšie majiteľa tehelne, pri väčších stavbách investora, niekedy aj miesto a dátum výroby. Občas sa na tehlách nachádza aj viac údajov súčasne, obvykle len v iniciálach, nájdu sa však aj celé mená či zložité erby.
Cieľom projektu je zdokumentovať čo najviac značkovaných tehál a údajov o nich, ako sú napr. miesto nálezu či rozmery a na základe týchto údajov určiť výrobcu a datovanie. Získané poznatky budeme sprostredkovávať verejnosti na internete pomocou prehľadného systému.
Doteraz sme už spracovali 5400 ks tehál, čo je však len malá časť značiek, ktoré boli na našom území využívané (odhadujeme, že na Slovensku bolo v minulosti vytvorených cez 10.000 tehliarskych značiek).
Preto sme navrhli nový systém evidencie a vyhľadávania tehál a to podľa rôznych kritérií. Takýto systém umožňuje užívateľovi vyselektovať v databáze všetky tehly zodpovedajúce zadaným kritériám. S pomocou odborníkov aj laikov chceme zhromaždiť čo najviac informácií o konkrétnych značkách, čo nám pomôže dešifrovať ich význam. Získané informácie budeme neustále dopĺnať a tiež každý rok pridávať nové položky.
Jedná sa o dlhodobý projekt, do registru na tejto novej stránke plánujeme každoročne pridať cca 500-1500 tehál, podľa množstva získaných finančných prostriedkov (2% z daní, sponzorské príspevky alebo dotácie). Keďže zo strany odborníkov aj laikov je o spoluprácu vysoký záujem, bude možné spracúvať ponúkaný materiál v plánovanom rozsahu ešte niekoľko rokov. 
 
            Vďaka projektu Register tehliarskych značiek bude možné zachrániť množstvo informácií o našej histórii a kultúre, strácajúce sa každodenne za bránami skládok stavebného odpadu. Historické budovy, archívne záznamy alebo pamätníci, ktorí sú ešte stále tu, nám môžu pomôcť zachytiť našu históriu v celej jej rozmanitosti.