Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bělik Juraj - Priesender Izor. 1936 ARČ
Bánovce nad Bebravou Bánovce n. Bebravou Dr. Thierfeld Móric a Priesender Izider - strojná tehelňa Politická obec Bánovce/Bebravou - ariz. 1941 ÚPN
Bánovce nad Bebravou Bánovce n. Bebravou Št. rolnícko-pôdohospodárska škola, tehelňa 1946 AČP
Bánovce nad Bebravou Bánovce n. Bebravou Štátna roľnícka škola 1961 ISN
Bánovce nad Bebravou Dežerice Baroš Jozef, tehelňa 1946 AČP
Bánovce nad Bebravou Horné Naštice Schen Ferencz, Urbanek Mihály 1892 J Felsö-Nasticz
Bánovce nad Bebravou Krásna Ves František Božík 1961 ISN
Bánovce nad Bebravou Krásna Ves Boli tu dve tehelne. www.naseobce.sk
Bánovce nad Bebravou Kšinná Hrebíček, Imrich 1936 ARČ
Bánovce nad Bebravou Malé Chlievany Bělik Juraj, tehelňa 1946 AČP
Bánovce nad Bebravou Malé Chlievany Juraj Bielik 1961 ISN
Bánovce nad Bebravou Malé Hoste Michal Mrázik 1961 ISN
Bánovce nad Bebravou Ribany Prenocszky Károly 1892 J Ribény
Bánovce nad Bebravou Uhrovec Zay, Dr. Karol 1936 ARČ
Bánovce nad Bebravou Uhrovec Dudák Albert, tehelňa 1946 AČP
Bánovce nad Bebravou Uhrovec Albert Dudák 1961 ISN
Bánovce nad Bebravou Veľké Hoste Spolok bývalých urbárnikov 1961 ISN
Banská Bystrica Banská Bystrica Beszterczebánya város, Krappe Nándor 1892 J Beszterczebánya
Banská Bystrica Banská Bystrica Slovensko-česká stavebná u.sp. tehelňa Strojové tehly 1926 SFBB
Banská Bystrica Banská Bystrica Alojz Peierberger, tehelňa tehly 1926 SFBB
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
[ 1 ] 2 3 . . . 148 149 150