Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


[ 148 ]
Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Skalica Gbely Malý závod na sezónnu a prevažne ručnú výrobu plnej tehly, založený v roku 1920. Západoslovenské tehelne 1976
Trnava Trnava Výkaz tehelní v meste Trnava v roku 1941 a výrobná kapacita: Jurkovičova teheleň - 2.5 mil tehál, 0,5 mil škridly Dömötör a Spol. - 4 mil. tehál Trnavská Tehelňa J. Bilik Záhorský - 4 mil. tehál Dr. I. Kováč, parná tehelňa, predtým Schenk a Roth - 3 mil. tehál Výroba stačí pokryť potrebu tehiel mesta Trnavy (čo je asi 4 mil.tehál) ale nie škridle, ktorej sa dováža asi 0,5 mil z Pezinka. Tehly sa vyvážajú do obcí trnavského okresu, do Bratislavy, Senice a do Nemecka. 1941 ŠA T
Zvolen Ostrá Lúka Družstevná tehelňa 1942 ŠA Z
Zvolen Pliešovce Nájomca tehelne Ján Laštüvka, mlynár z Pliešoviec, osada Zábava 1942 ŠA Z
Zvolen Hriňová V obci jediná tehelňa, majiteľ Ernest Petko 1942 ŠA Z
Zvolen Zvolenská Slatina prenajímateľ obecných tehelní Stanislav Štefl 1942 ŠA Z
Zvolen Kováčová Juraj Ponický 1942 ŠA Z
Zvolen Hájniky Jozef Šebeň 1942 ŠA Z
Zvolen Zvolen Správca tehelne Štefan Primus 1942 ŠA Z
Zvolen Zvolen Ing. Samuel Furdík 1942 ŠA Z
Zvolen Zvolen 1938 - Likvidácia Zvolenskej tehelne úč. spol.. Mesto Zvolen opätovne nakupuje svoje bývalé pozemky od Firmy Zvolenská tehelňa zastúpenej Jozefom Višňovským a Sámoelom Bayerom ŠA Z
Zvolen Zvolen 1927 -žiadosť firmy Zvolenská Tehelňa úč. spol., zastúpená Jozefom Višňovským a Júliusom Šotkovským o povolenie parcelačného plánu pri tehelni v hone "Na tehle" vo Zvolene ŠA Z
Zvolen Kováčová 1941 - technický popis tehelne, ktorá bude stáť v chotári Kováčová na pozemku Dolinka č.p. 611-612 Majiteľ pozemku je Juraj Ponický Pozemok je 34 m široký a 150 m dlhý Pec bude 5,1 m široká a 5,7 m dlhá, 3,8 m vysoká, základy z kameňa, prízemné múry s tehly na hlinu, väzba z dreva škridlou prikrytá. Ku páleniu sa upotrebí palivové drevo. V tejto peci sa dá naraz vypáliť 25.000 ks tehál. Okrem poľnej pece sa postaví obytný dom pre 6 robotníkov a jedna sušiareň 6x30 metrov. Všetko bude škrydlov pokryté. ŠA Z
Zvolen Zvolen 1937 - plán na postavenie tunelovej pece so spojením komínom pre Mártu a ml. Štefana Primusza v hone Repiská plán zvýšenia komína z 30 na 35 m v tehelni Štefana Prímusza ŠA Z
Zvolen Zvolen 1923 - žiadosť Štefana Prímusza ohľadom povolenia na vyrábanie tehál v úvrate "Repiska" ŠA Z
Zvolen Zvolen 1935 - sťažnosť obyvateľov na tehelňu Štefana Prímusza, ktorý v poľných peciach páli tehly a zamoruje okolie dymom. Žiadajú o výstavbu modernejšej kruhovej pece s vysokým komínom (podľa vzoru p. Inž. Furdíka) alebo posunutie pecí ďalej, alebo zastevenie výroby, čo tento odmieta, lebo zamestnáva 4 tehliarske rodiny s počtom členov 25, ktorým tiež poskytuje ubytovanie. ŠA Z
Zvolen Zvolen 1927 - Na základe sťažnosti sa prikazuje v tehelni Štefana Prímusza a Kulicha poľnú pec, ktorá znečisťuje okolie do roku 1930 odstrániť. ŠA Z
Banská Bystrica Banská Bystrica Pohronská strojná tehelňa MENDE a spol.: Majiteľ Viliam Becker a Dr. Vojtech Rosenfeld (Béla), založenie 1. apríla 1928, Horné predmestie 8. 1930 - z podniku vystupuje V. Becker a V. Rosenfeld sa stáva výhradným vlastníkom. 1931 do podniku vstupuje Emil Mende. 1941 - dočasný správca Zoltán Antal. 1943 - Arizácia ukončená, majiteľom je mesto B. Bystrica. 1947 - Emil Mende prijíma za spoločníka Jána Suchého, v roku 1948 Štefana Áča. 1950 - znárodnenie tehelne Dr. Rosenfeld zahynul pri potlačení SNP. Gestapo ho chytilo aj s manželkou Jolanou a dcérou Klárou v horách v roku 1944 a odvtedy boli nezvestný. V roku 1946 ich vyhlásili za mŕtvych. ŠA BB
Poltár Breznička Ipeľská továreň na výrobu tehál, krytín, drenážnych trubiek a izolačného stav. Materiálu, s.r.o.. 1946 - založenie - Ján Budinec, Ján Gábor, Pavel Gábor). 1948 - národná správa ŠA BB
Poltár Breznička firma Bratia Križo, továreň na škridle a tehly v Brezničke nad Ipľom č. 29. 1940 - zápis verejnej obchodnej spoločnosti. 1943 - znenie firmy Šamotová tehelňa Križo a spol. (Anton Garmuška a Marta Magicová). 1948 - uvalenie nár. správy. ŠA BB
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 147 149 150