Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Banská Bystrica Priechod MNV 1961 ISN
Banská Bystrica Selce Vajda, Ján 1936 ARČ
Banská Bystrica Slovenská Ľupča Zólyom-Lipcse község község - obec 1892 J Zólyom-Lipcse
Banská Bystrica Slovenská Ľupča Obecní cihelna 1936 ARČ
Banská Bystrica Slovenská Ľupča Homolov Pavel a Ján Kofroň 1946 AČP
Banská Bystrica Slovenská Ľupča Strojná tehelňa MNV 1961 ISN
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Goldfus vd. Michal (Belá) 1936 ARČ
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Burdáš Pavel, tehelňa 1946 AČP
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Rudné bane a huty, n. p. 1961 ISN
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Mestská tehelňa v Banskej Štiavnici, ktorá sa spomína v roku 1868 sa nachádzala pod Kalváriou. ČURNÝ 2008
Banská Štiavnica Svätý Anton Státní cihelna 1936 ARČ
Banská Štiavnica Svätý Anton Správa štát. lesov tehelňa vo Sv. Antone 1946 AČP
Banská Štiavnica Svätý Anton Nájom štátnej tehelne 1961 ISN
Banská Štiavnica Vysoká Kalman Ján, tehelňa Piarg - Štiavnické Bane 1946 AČP
Banská Štiavnica Vysoká Štefan Horváth 1961 ISN
Bardejov Andrejová Villecz Boldizsár 1892 J Andrejova
Bardejov Bardejov Neumann Victor 1892 J Bártfa
Bardejov Bardejov Gross Brüder - Jármay st. Titusz 1936 ARČ
Bardejov Bardejov Jakub Šimon Gross 1941 ÚPN
Bardejov Bardejov Tehelňa 1946 AČP
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
1 2 [ 3 ] 4 . . . 148 149 150