Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Bardejov Bardejov Bardejovská kruhová tehelňa pod n. spr. 1961 ISN
Bardejov Bardejov Mestská tehelňa 1961 ISN
Bardejov Bardejovská N. Ves Villecz Boldizsár 1892 J Bártfa-Ujfalu
Bardejov Chmeľová Demeter Dušenka 1961 ISN Komlóša
Bardejov Dlhá lúka V dedine bola aj tehelňa, ale tá zanikla hneď po výstavbe základnej školy v roku 1935 internet
Bardejov Hertník Spolok bývalých urbárnikov 1961 ISN
Bardejov Kučín MNV 1961 ISN
Bardejov Kurima Altmann a Štern - Klein a Štern 1936 ARČ
Bardejov Kurima Benjamin Stern ručná výroba tehly 1941 ÚPN
Bardejov Kurima Drevňák Jozef - Greškovič Andrej 1943 ŽA
Bardejov Kurima Stará tehelňa, ktorá produkovala v období 1. ČSR, bola pod cintorínom asi do druhej svetovej vojny, potom sa výroba tehál presunula do novej tehelne na Tehelnej ulici. Tehly vyrábali ručne vo formách miestni Rómovia na objednávku pre bohatších občanov, tehly pálili v milieri. ČURNÝ 2011
Bardejov Malcov František Karč 1961 ISN
Bardejov Marháň Dessewffy Pál 1892 J Margonya
Bardejov Nižná Polianka Ján Baka 1961 ISN
Bardejov Raslavice Regina Goldmannová rod. Atlasová 1941 ÚPN
Bardejov Raslavice Atlasz Leopold - výroba hlinenej krytiny 1941 ÚPN
Bardejov Snakov Karč, František 1936 ARČ
Bardejov Snakov Východoslovenské priemyselné družstvo, Bardejov 1961 ISN
Bardejov Šašová Neumann Henrich 1941 ÚPN
Bardejov Vyšné Raslavice Atlas Adolf - Kašprisin Ján 1936 ARČ Slovenské Raslavice
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
1 2 3 [ 4 ] 5 . . . 148 149 150