Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 1591 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Žilina Žilina Ďurčanský Aloiz, tehelňa - Prvá žilinská tehelňa, úč. spol. 1946 AČP
Žilina Žilina Západoslovenské tehelne, n. p. 1961 ISN
Žilina Žilina Alojz Ďurčánsky 1961 ISN
Žilina Žilina V roku 1871 Viliam Spierer spolu s Leopoldom Brüllom si prenajali na tri roky obecnú tehelňu za 181 zlatých ročne. V 80.-90. rokoch 19. storočia mal v prenájme tehelňu Benjamin Gross. V roku 1894 založil parnú tehelňu v meste Jakub Glaser. Pracovalo v nej vtedy 36 robotníkov. Uvádza sa ešte v roku 1903. V r. 1900 Marek Schächter, ktorý vlastnil tehelňu a rozvážal svoje výrobky po okolí. V roku 1921 Prvá žilinská tehelňa oznamuje, že zastavuje výrobu. FRANKL 2008
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Gemeinde Ziegelei obecná tehelňa 1897 ABZ Baán
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Herrschaftliche Ziegelei panská tehelňa 1897 ABZ Baán
Bánovce nad Bebravou Krásna Ves František Božik Od roku 1938 mal František Božik živnostenské povolenie na výrobu a predaj pálenej tehly. Kapacita jeho výrobne bola asi 30 000 tehál na jeden výpal. V rokoch 1931-1937 bol výrobcom pálenej tehly Pavel Farkaš. Kapacita jeho výrobne bola asi 10 000 tehál na jeden výpal. ČURNÝ 2008
Bánovce nad Bebravou Nedašovce V povojnových rokoch bola v prevádzke aj tehelňa, majiteľom bol istý pán Zapletal. www.nedasovce.sk
Bánovce nad Bebravou Uhrovec V roku 1864 bola tu založená tehelňa. Poslednými vlastníkmi obce pred rokom 1918 boli Zayovci a Kolonichovci. ČURNÝ 2008
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, obec, majiteľka tehelne 1942 ISR
Bánovce nad Bebravou Borčany V rokoch 1907-1909 sa spomína výstavba konskej železnice v tehelni v Borčanoch. ŠA Bytča
Počet nájdených záznamov: 1591 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 78 79 [ 80 ]