Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 2500 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Žiar nad Hronom Hronská Dúbrava Herc Vilém 1936 ARČ Dúbrava
Žiar nad Hronom Kremnica Körmöczbánya városi Kremnická mestská 1892 J Körmöczbánya
Žiar nad Hronom Kremnica Grantaler Ziegelei Wilhelm Herz Podhradská tehelňa H.W. 1926 C
Žiar nad Hronom Kremnica Lesný úrad 1946 AČP
Žiar nad Hronom Lovčica Abel Štefan, tehelňa 1946 AČP
Žiar nad Hronom Lutila Beszterczebányai püspökségi uradalom Banskobystrický biskupský úrad 1892 J Lutilla
Žiar nad Hronom Lutila Krštenik Jozef 1936 ARČ
Žiar nad Hronom Stará Kremnička Tehelňa, Staveb. druž. Kolektívum, Zvolen 1946 AČP
Žiar nad Hronom Stará Kremnička Národná správa tehelne 1961 ISN
Žiar nad Hronom Trubín Rapko, Tomáš 1936 ARČ
Žiar nad Hronom Trubín Hock Jozef, tehelňa Sv. Kríž n. Hron 1946 AČP
Žilina Dolný Hričov Urbariát vlastnil v časti Mlynisko (Mlynisčo) tehelňu (3,06 ára) www.dolnyhricov.sk
Žilina Horný Hričov Gjašík Šimon, tehelňa 1946 AČP
Žilina Horný Hričov Lukáč Valko 1961 ISN
Žilina Horný Hričov Šimon Gjašík 1961 ISN
Žilina Horný Hričov Jozef Hluboška 1961 ISN
Žilina Horný Hričov Do konca 1. ČSR pracovali v obci dve tehelne. www.obechornyhricov.sk
Žilina Jasenové Steiner Viliam 1936 ARČ
Žilina Konská Od konca 19. storočia a za Prvej Československej republiky tu bola tehelňa a výrobňa cementárskych produktov. www.obeckonska.info
Žilina Krasňany Gazdovská úč. spol. 1936 ARČ
Počet nájdených záznamov: 2500 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 77 [ 78 ] 79 . . . 123 124 125