Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 2500 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Žilina Žilina Ďurčanský Aloiz, tehelňa - Prvá žilinská tehelňa, úč. spol. 1946 AČP
Žilina Žilina Západoslovenské tehelne, n. p. 1961 ISN
Žilina Žilina Alojz Ďurčánsky 1961 ISN
Žilina Žilina Pri licitácii prenájmu mestskej/obecnej tehelne (zrejme v roku 1853 alebo 1856) boli úspešní kresťanskí záujemcovia. V roku 1871 Viliam Spierer spolu s Leopoldom Brüllom si prenajali na tri roky obecnú tehelňu za 181 zlatých ročne. Benjamin Gross mal v prenájme tehelňu. V roku 1894 sa spomína závod na spracovanie hliny, majiteľom ktorého bol Eduard Schlesinger. V tom čase tu pracovalo 32 robotníkov. Do stavebného priemyslu patrila parná tehelňa, ktorú založil roku 1894 Jakub Glaser a pracovalo v nej vtedy 36 robotníkov. Marek Schächter, ktorý vlastnil tehelňu a rozvážal svoje výrobky po okolí, požiadal o oslobodenie od platenia mýta, mesto mu však nevyhovelo. V zozname židovských obchodníkov, podnikateľov a remeselníkov v rokoch 1902-1903 figuruje ako majiteľ tehelne a obchodu so stavebným materiálom Jakub Glasel. V roku 1921 Prvá žilinská tehelňa oznamuje, že zastavuje výrobu. FRANKL 2008
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Gemeinde Ziegelei obecná tehelňa 1897 ABZ Baán
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Herrschaftliche Ziegelei panská tehelňa 1897 ABZ Baán
Bánovce nad Bebravou Krásna Ves František Božik Od roku 1938 mal František Božik živnostenské povolenie na výrobu a predaj pálenej tehly. Kapacita jeho výrobne bola asi 30 000 tehál na jeden výpal. V rokoch 1931-1937 bol výrobcom pálenej tehly Pavel Farkaš. Kapacita jeho výrobne bola asi 10 000 tehál na jeden výpal. ČURNÝ 2008
Bánovce nad Bebravou Nedašovce V povojnových rokoch bola v prevádzke aj tehelňa, majiteľom bol istý pán Zapletal. www.nedasovce.sk
Bánovce nad Bebravou Uhrovec V roku 1864 bola tu založená tehelňa. Poslednými vlastníkmi obce pred rokom 1918 boli Zayovci a Kolonichovci. ČURNÝ 2008
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, obec, majiteľka tehelne 1942 ISR
Bánovce nad Bebravou Borčany V rokoch 1907-1909 sa spomína výstavba konskej železnice v tehelni v Borčanoch. ŠA Bytča
Bánovce nad Bebravou Borčany V rokoch 1907-1909 sa spomína výstavba konskej železnice v tehelni v Borčanoch. ŠA Bytča
Bánovce nad Bebravou Krásna Ves Od roku 1938 mal František Božik živnostenské povolenie na výrobu a predaj pálenej tehly. Kapacita jeho výrobne bola asi 30 000 tehál na jeden výpal. V rokoch 1931-1937 bol výrobcom pálenej tehly Pavel Farkaš. Kapacita jeho výrobne bola asi 10 000 tehál na jeden výpal. ČURNÝ 2008
Krásna Ves Boli tu dve tehelne. www.naseobce.sk
Bánovce nad Bebravou Nedašovce V povojnových rokoch bola v prevádzke aj tehelňa, majiteľom bol istý pán Zapletal. www.nedasovce.sk
Bánovce nad Bebravou Uhrovec V roku 1864 bola tu založená tehelňa. Poslednými vlastníkmi obce pred rokom 1918 boli Zayovci a Kolonichovci. ČURNÝ 2008
Banská Bystrica Banská Bystrica Krappe Nándor 1897 ABY Neusohl
Banská Bystrica Banská Bystrica Städtische Ziegelei mestská tehelňa 1897 ABY Neusohl
Banská Bystrica Banská Bystrica Elszász Ede 1912 Z-ÖU Beszterczebánya
Banská Bystrica Banská Bystrica Peyerberger Alajos 1912 Z-ÖU Beszterczebánya
Počet nájdených záznamov: 2500 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 79 [ 80 ] 81 . . . 123 124 125