Akcie

 

Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva - LATERARIUS si dala za ciele organizovať najmä:

Stretnutia znalcov a zberateľov historických tehál na Slovensku

ktoré sa uskutočnili zatiaľ tri:

1. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál na Slovensku - 6. 11. 2010

2. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál na Slovensku - 7. 5. 2011

3. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál na Slovensku - 5. 11. 2011

4. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál - 28. 4. 2012

5. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál - 10. 11. 2012

6. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál - 23. 3. 2013

7. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál - 9. 11. 2013

8. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál - 22. 3. 2012

ďalej

Exkurzie pre členov Spoločnosti

Tie sme zrealizovali tri:

Viedeň v decembri 2010

Pezinok v októbri 2011

a opäť Viedeň vo februári 2011

Okrem toho realizujeme aj:

Výstavy

Prvou výstavou, ktorú zrealizoval náš tým, hoci nie pod hlavičkou OZ LATERARIUS, je

Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku

Spoločnosť LATERARIUS spolupracovala na výstave Gemersko-Malohontského múzea:

Tehly a tehliarstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade

ktorá sa koná: 10. 5. - 8. 7. 2012 v priestoroch Gemersko-Malohontského múzea v Rimavske Sobote.

Pri príležitostiach akými sú stretnutia znalcov a zberateľov historických tehál usporiadavame malé tématické výstavy.

Prvou takou výstavkou bola minivýstava tehál a tehliarskeho náradia k prezentáciám na 4. stretnutí znalcov a zberateľov historických tehál