9. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

V sobotu 8. 11. 2014 sa v budove SNM - Archeologického múzea uskutočnilo 9. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

Prednášky:

Tehlová stredoveká sakrálna architektúra na Slovensku

(Mgr. Michaela Kalinová)

Najnovšie výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu kalvínskeho kostola v Šamoríne

(Mgr. Peter Nagy; Doc. Mgr. Ing. Arch. Botek, PhD.; Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.; Ing. arch. Barbora Vachová; Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.)

História a  archeologické  nálezy z lokalít  kostolíkov v  Sádku, Krásne a Veľkého Klíža

(PhDr. Mário Žáčik)