Tehla v dobe rímskej

Igor Bazovský

Čítaj Viac
Stredoveké tehly na Slovensku

 Peter Nagy

Čítaj Viac
Tehliarstvo v novoveku

 Marián Čurný

Čítaj Viac
Technológia výroby tehál

 Peter Nagy

Čítaj Viac