O registri

Zahŕňa tehliarske značky, používané na našom území od 16. až po 1. polovicu 20. storočia. Nápisy a symboly na tehlách označujú výrobcu, miesto alebo dátum výroby. Cieľom projektu je určiť význam značiek a vytvoriť ich prehľadnú databázu. Pomocou FILTRA je možné určiť kritériá a systém vyhľadá v registri tehly, ktoré im zodpovedajú. Návod na prácu s registrom nájdete tu.
 
REGISTER AKTUÁLNE...
 
Momentálne je v registri evidovaných 4000 tehliarskych značiek, čo je len časť z obrovského počtu značiek nachádzajúcich sa u nás. Dúfame, že v budúcich rokoch sa nám ho podarí významne rozšíriť. >>
 

NA REGISTRI SPOLUPRACOVALI:

 
Autor ilustrácií:
Daniela Nagyová
 
Informácie o histórii tehál a tehelní poskytli:
Alfréd Bartalos
Marián Čurný
Vladimír Danko
Miroslav Eliáš
Halász Imre
Herzig Béla
Štefan Holčík
Gustáv Matijek
Dušan Mogilský
Ľubomír Mrňa
Peter Nagy
František Satko
Jozef Šteffek
Jozef Urminský
Mário Žáčik 
 
Tehly na spracovanie poskytli:
Jan Anděl, Břeclav (JA)
Archeologický ústav SAV, Nitra  (AÚ SAV)
Archeologický ústav SAV, pobočka v Košiciach (AÚ SAV Košice)
Alfréd Bartalos, Mad (AB)
Marián Benovič, Dolné Lovčice (MBe)
Peter Bisták, Nitra (PB)
Milan Blahovský, Svätý Jur (MB)
Ibolya Cíchová, Senec (IC)
Marián Čurný, Kurima (MČ)
Vladimír Danko, Topoľčany (VD)
Emil Dohnal, Trnava (ED)
p. Darázsová, Diakovce (D)
Anton Drímaj, Beluj (AD)
Vladimír Ďurčanský, Stupava (VĎ)
Jozef Együd, Dolné Obdokovce (JE)
Miroslav Eliáš, Mestské múzeum, Šurany (ME)
Ivan Filadelfy, Prievidza (IF)
Štefan Gavorník, Svätý Jur (ŠG)
Peter Gyekes, Šipošovské Kračany (PG)
Herzig Béla, Občianske združenie Monarchia, Tata (HB)
Peter Horanský, Bratislava (PH)
Dušan Irsák, Sereď (DI)
Michaela Kalinová (MK)
Krajský pamiatkový úrad Košice (KPÚ K)
Krajský pamiatkový úrad Nitra (KPÚ N)
Krajský pamiatkový úrad Prešov (KPÚ P)
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča
Mário Kramár, Nová Ves nad Žitavou (MK)
Jozef Kršek, Kostolište (JK)
Michal Liberčan (ML)
Malokarpatské múzeum, Pezinok (MaM P)
Gustáv Matijek (GM)
Mestské múzeum, Pezinok (MeM P)
Alžbeta Méryová, Šamorín (AM)
Marek Mičík, Rimavská Sobota (MMi)
Milan Moravčík, Budmerice (MM)
Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava (MÚOP B)
Dušan Mogilský, Cífer (DM)
Vladimír Mrva, Galanta (VMr)
Peter Múčka, Partizánske (PM)
Richard Navara, Chorvátsky Grob (RN)
Adrián Nečas, Skalica (AN)
Ivan Osuský, Moravský Svätý Ján (IO)
Ľubica Paučulová, Banská Štiavnica (LP)
Pavol Pauliny, Bratislava (PP)
József Puha, Kralovičove Kračany (JP)
František Satko (FS)
Elena Sabadošová (ES)
Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum (SNM-AM)
Viktória Száraz, Veľký Kýr (VS)
Gabriel Szőllősi, Nitra (GS)
Ľubomír Ščevík, Vinohrady nad Váhom (LŠ)
Milan Šišmiš, Trenčín (MŠ)
Jozef Šteffek, Banská Štiavnica (JŠ)
Jaroslav Uhljar, Želiezovce (JUh)
Jozef Urminský, Hlohovec (JU)
Vladimír Vaník, Prešov (VV)
Vlastivedné múzeum, Hlohovec (VM)
Vlastivedné múzeum, Trebišov (VM)
Wiener Ziegelmuseum, Viedeň (WZ)
Mário Žáčik, Beladice - Veľké Chrašťany (MŽ)