EXKURZIE

Zatiaľ sme zorganizovali štyri exkurzie:

Prvú 11. 12. 2010 do Viedne kde sme navštívili tehliarske múzeum - Wiener Ziegelmuseum a archeologický výskum na mieste bývalej železničnej stanici Asparn.

Druhou bola 22. októbra 2011 exkurzia do tehelne v PezinkuPezinské tehelne – Paneláreň, a.s

Cieľom exkurzie, konanej 18. 2. 2012, bolo pre záujem členov spoločnosti opäť tehliarske múzeum vo ViedniWiener Ziegelmuseum.

Zatiaľ poslednou bola exkurzia, konaná  24. októbra 2013, do tehelne Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o. v Bolerázi a kostola Všetkých Svätých v Dechticiach.