Logo
Login

Na registri spolupracovali


Autor ilustrácií:
Daniela Nagyová
 
Informácie o histórii tehál a tehelní poskytli:
Alfréd Bartalos
Marián Čurný 
Miroslav Eliáš
Halász Imre
Herczig Béla
Štefan Holčík
Gustáv Matijek
Ľubomír Mrňa
Peter Nagy
František Satko
Jozef Šteffek
Jozef Urminský
Mário Žáčik
 
Tehly na spracovanie poskytli:
Jan Anděl, Břeclav (JA)
Archeologický ústav SAV, Nitra  (AÚ SAV)
Archeologický ústav SAV, pobočka v Košiciach (AÚ SAV Košice)
Alfréd Bartalos, Mad (AB)
Marián Benovič, Dolné Lovčice (MBe)
Milan Blahovský, Svätý Jur (MB)
Ibolya Cíchová, Senec (IC)
Marián Čurný, Kurima (MČ)
Vladimír Danko, Topoľčany (VD)
Emil Dohnal, Trnava (ED)
p. Darázsová, Diakovce (D)
Anton Drímaj, Beluj (AD)
Jozef Együd, Dolné Obdokovce (JE)
Miroslav Eliáš, Mestské múzeum, Šurany (ME)
Alexander Fehér, Nitra (AF)
Ivan Filadelfy, Prievidza (IF)
Štefan Gavorník, Svätý Jur (ŠG)
Peter Gyekes, Šipošovské Kračany (PG)
Ľubomír Hanzel, Voderady (ĽH)
Herzig Béla, Občianske združenie Monarchia, Tata (HB)
Peter Horanský, Bratislava (PH)
Dušan Irsák, Sereď (DI)
Ján Jung, Paňa (JJ)
Michaela Kalinová (MK)
Krajský pamiatkový úrad Košice (KPÚ K)
Krajský pamiatkový úrad Nitra (KPÚ N)
Krajský pamiatkový úrad Prešov (KPÚ P)
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča
Mário Kramár, Nová Ves nad Žitavou (MK)
Jozef Kršek, Kostolište (JK)
Dan Križáni, Mariánka (DK)
Michal Liberčan (MLi)
Milan Lomnický, Prievidza (ML)
Malokarpatské múzeum, Pezinok (MaM P)
Gustáv Matijek (GM)
Mestské múzeum, Pezinok (MeM P)
Alžbeta Méryová, Šamorín (AM)
Marek Mičík, Rimavská Sobota (MMi)
Milan Moravčík, Budmerice (MM)
Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava (MÚOP B)
Dušan Mogilský, Cífer (DM)
Vladimír Mrva, Galanta (VMr)
Richard Navara, Chorvátsky Grob (RN)
Adrián Nečas, Skalica (AN)
Kamil Nováčik (KN)
Ivan Osuský, Moravský Svätý Ján (IO)
Ľubica Paučulová, Banská Štiavnica (LP)
József Puha, Kralovičove Kračany (JP)
Ivan Rusnák, Revúca (IR)
František Satko (FS)
Elena Sabadošová (ES)
Pavel Sahaj, Hlohovec (PS)
Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum (SNM-AM)
Viktória Száraz, Veľký Kýr (VS)
Gabriel Szőllősi, Nitra (GS)
Ľubomír Ščevík, Vinohrady nad Váhom (LŠ)
Vojtech Seveček, Vrakúň (VSe)
Ladislav Šebora, Košolná (LŠe)
Milan Šišmiš, Trenčín (MŠ)
Jozef Šteffek, Banská Štiavnica (JŠ)
Jaroslav Uhljar, Želiezovce (JUh)
Jozef Urminský, Hlohovec (JU)
Valéria Valentovičová, Malženice (VVa)
Vladimír Vaník, Prešov (VV)
Vlastivedné múzeum, Hlohovec (VM)
Vlastivedné múzeum, Trebišov (VM)
Marek Varga, Čakajovce (MV)
Wiener Ziegelmuseum, Viedeň (WZ)
Mário Žáčik, Beladice - Veľké Chrašťany (MŽ)