6. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

 V sobotu 23. 3. 2013 sa v budove SNM - Archeologického múzea uskutočnilo  6. stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál.

 

Program:
 
10 00   - Privítanie účastníkov seminára
         - O činnosti Spoločnosti LATERÃRIUS od posledného stretnutia.
            (Mgr. Marián Čurný, PhD; Mgr. Peter Nagy; Ing. Daniela Nagyová)
  
 
10 15   - Tehliarstvo na Orave
             (Mgr. Marián Čurný, PhD.; Mgr. Martin Furman, PhD., Mgr. Tomáš Janura, PhD.)
 
10 35   - Tehly s krížom z okresu Nové Mesto nad Váhom
   (Ing. Daniela Nagyová; Mgr. Peter Nagy)
 
10 50    - Stredoveké teplovzdušné vykurovania zo Slovenska
   (Mgr. Martin Hanuš)
 
11 10   - Novoveká tehliarska pec z Nižnej Myšle
  (Mgr. Marián Čurný, PhD.; Mgr. Marcus V. G. Comotti; Mgr. Michal Mlynka;
   Mgr.  Katarína Holmová)
 
11 40    - Tehly a tehliarstvo v Modre
            (Ľubica Satková; František Satko)