1. Stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál

V sobotu 06. 11. 2010 sa v budove SNM - Archeologického múzea na Žižkovej ulici 12 v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie znalcov a zberateľov historických tehál na Slovensku.

Stretlo sa tu vyše 70 zberateľov a odborných pracovníkov zaoberajúcich sa výskumom historických tehál zo 4 krajín (SR, MR, ČR a Rakúska). Účastníci seminára využili priestor na rozsiahlu výmenu informácií o historických tehlách a tehliarstve.

Súčasťou programu bolo i 5 prednášok o tejto tematike a prehliadka výstavy LATERÃRIUS - o dejinách tehliarstva s odborným výkladom.

 

Program prednášok:

- O stave bádania v oblasti tehliarstva a zberateľstve historických tehál

   (Mgr. M. Čurný, PhD, Mgr. P. Nagy)

- Tehliarstvo v Šuranoch a okolí

   (Mgr. M. Eliáš)

- Register tehliarskych značiek

   (Ing. Daniela Nagyová)

- Stredoveké a včasnonovoveké dlaždice zo Slovenska

  (Mgr. P. Nagy, Mgr. M. Čurný, PhD.)

- Archeologický výskum románskeho kostola v Dechticiach

  (Mgr. P. Nagy)

- Tehliarstvo v Košiciach

   (Mgr. M. Čurný, PhD)