Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku

8. 12. 2005 bola v SNM - Archeologickom múzeu v Bratislave otvorená výstava Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku.

 

Výstava predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko-Uhorska či Československej republiky. Návštevníci si tiež môžu vyskúšať vymodelovať vlastné tehliarske výrobky vo formách vyrobených podľa originálneho náradia.
V rámci príprav na výstavu, sa zrekonštruovala i zasadacia miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú stretnutia znalcov a zberateľov historických tehál.
Výstava je stále prístupná.
 
Autor výstavy: Mgr. Peter Nagy 
Výtvarné riešenie výstavy: Ing. Daniela Nagyová
 
Autori výstavy pripravili aj webovú stránku na ktorej sa práve nachádzate.  
 
Výstavu sponzorsky podporila firma TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.