Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Poltár Zelené Spojené továrne na škrydle a tehly, úč. spol.. 1934 - zriadenie, zakladateľ Ondrej Ročkár, továrnik v Zelenom. 1945 - dočasná správa. 1947 - národná správa. 1948 - znárodnenie a začlenenie do Východoslovenských tehelní. ŠA BB
Poltár Poltár Šamotová továrňa Krausz Peter, Poltár firma vzala počiatok ako obchodná spoločnosť 1.1.1918. 1926 - zápis firmy, spoločníci Elemér Krausz a Bertalan Himler z Poltára. 1941 - doč správca Jozef Broďany. 1942 - doč. Správcovia Pavol a Ján Križo, továrnici z Brezničky, neskôr sa stali majiteľmi (arizácia). ŠA BB
Lučenec Fiľakovo Tehelňa a nákupňa hmôt stavebných živnostníkov, družstvo s.r.o.. 1947 - založenie. 1952 - znárodnenie a začlenenie do n.p. Ipeľské tehelne. ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica Parostrojná tehelňa Ján Harman a Rudolf Štubňa, Kráľová nad Hronom. 1941 - zápis firmy. 1948 - nár. správa. 1951 - začlenenie do hospodársko stavebného kombinátu pod. mesta B. Bystrice. ŠA BB Kráľová nad Hronom
Poltár Kalinovo Továreň na šamotový a hlinený tovar Ing. Ročkár a spol.. 1941 - bol nariadený prevod f. "Továreň na šamotový a hlinený tovar Ipeľskej doliny - Alexander Lukáč Kalinovo" árijským uchádzačom Jánovi a Júliusovi Ročkárovi. ŠA BB
Lučenec Tomášovce Továreň na výrobu šridiel a hlinených výrobkov, bane na ohňovzdornú hlinu úč. spol. 1944 - žiadosť o zápis Ondrej Takáč a spol. ŠA BB
Rimavská Sobota Hajňáčka Tehelňa v Hajnáčke, Braun a Stein: 1930 - zápis do registra - Eugen Braun a Nathan Stein , od roku. 1947 miesto Nathana Ladislav Stein. ŠA BB
Poltár Slaná Lehota Varga a Jahodník, prvá Slano-Lehotská továrňa na šamotové tehly a škridle (Ján Varga a Ján Jahodník) 1929 - zápis firmy ŠA BB
Zvolen Zvolen Zvolenská tehelňa účastinná spol.: 1919 - založenie, mesto Zvolen vstúpilo za účastinára so svojim pozemkom "Na tehle" a tiež vykopali studňu a vystavali novú sušiareň. v roku 1924 sa vyrobilo 365.000 ks. v roku 1925 sa vyrobilo 250.000 ks (stávky). v roku 1927 sa vyrobilo 400.000 ks tehál Väčšinový majiteľ - Národná banka úč. spol. B. Bystrica . 1930 - straty - pokles ceny, nárast nákladov. 1937 - odpredali všetky zásoby tehál, pozemky a staviská a upotrebiteľské částky inventára. Na 71.500 ks tehál spotrebovali 144 m3 dreva
ŠA BB
Žarnovica Žarnovica 1926 - Pohronská tehelňa v Žarnovici ŠA BB
Brezno Brezno 1928 - Ján Antal , majiteľ tehelne v Nemeckej navrhuje mestu Brezno, že prevezme mestskú ručnú tehelňu, zmodernizuje ju na strojovú výrobu a zaručí pre mesto dostatok tehiel. Ten však termíny nedodržal. Nová pec sa v Brezne začala stavať až v roku 1930 a bola dokončená v roku 1931. ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica Mestská tehelňa: 1865 - plán na stavbu tehliarskej pece na novej tehelni. 1885 - povolenie na stavbu tehelne - mestská parná tehelňa. 1893 - kúpa nového zariadenia na výrobu tehál. 1894 - prenájom mestskej tehelne. 1895 - stavba kruhovej pece a stroj. zariadenia v mestskej tehelni. 1912 - prenájom mestskej tehelne. ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1897 - Povolenie na stavbu tehelne Mórica Seidnera pri obci Majer. 1904 - rozšírenie tehelne pri obci Majer , majiteľ Mór Seidner. 1905 - popis parného zariadenia tehelne Móra Seidnera pri Banoši. ŠA BB Majer
Banská Bystrica Banská Bystrica 1897 - povolenie a plány na postavenie tehelne Róberta Wűnscha v Bystrici pri Banoši, 14 komorovej kruhovej pece a 12 sušiarní. 1900 - rozšírenie parnej tehelne R. Wűnscha o výrobu iných stavebnín z pálenej hliny, plány parnej strojovne. ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1893 - tehelňa za Hutou, plán ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1897 - Ľudovít Rosenauer prevzal tehelňu Ferdinanda Krappeho. 1902 - od Krappeho kúpil tehelňu Adolf Walter. 1905 - tehelňa Adolfa Waltera na elektrický prúd pri parku. ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1904 - ročný zárobok prenájmu mestskej tehelne ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1911 - Hugo Holeš , staviteľ, žiada o povolenie príležitostne páliť tehly v priestore vyťaženého modrého piesku pri Walterovej tehelni ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1911 - situačný plán priemyselného objektu Aloiza Peierbergera, žiadosť o povolenie tehelne, plán tehliarskej pece A. Peierbergera na Hronskom nábreží ŠA BB
Banská Bystrica Banská Bystrica 1913 - stavba kruhovej pece a sušiarne v tehelni A. Peierbergera, statický výpočet ŠA BB
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 148 [ 149 ] 150