Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Banská Bystrica Banská Bystrica Pohronská strojná tehelňa Mende a spol. Trnovec Juraj, Školská ul. 1936 ARČ
Banská Bystrica Banská Bystrica Pohronská strojová tehelňa - Mende a spol. Strojová výroba, tehly a hlinený tovar 1938,39 C
Banská Bystrica Banská Bystrica Trnovec Juraj, strojová tehelňa tehly 1940 APVS
Banská Bystrica Banská Bystrica Pohronská strojová tehelňa - Mende a spol. Tehly, duté tehly a drenážky 1940 APVS
Banská Bystrica Banská Bystrica Mende Emil a spol. (Štefan Áč) arizoval Mesto Banská Bystrica 1941 ÚPN
Banská Bystrica Banská Bystrica Trnovec Juraj, strojová tehelňa tehly 1943 AP
Banská Bystrica Banská Bystrica Pohronská strojová tehelňa 1943-44 C
Banská Bystrica Banská Bystrica Pohronská strojná tehelňa - Trnovec Juraj 1946 AČP
Banská Bystrica Banská Bystrica Družstvo pre hosp. - poľnohosp. výrob. družstvo s. r. o. expozitúra 1961 ISN
Banská Bystrica Kráľová Kratochvíl, Rudolf 1936 ARČ
Banská Bystrica Kráľová Radvanská parostrojná tehelňa Tehly, drenážne rúrky 1943 AP
Banská Bystrica Kráľová Parostrojná tehelňa Jan Harman a Rudolf Štubna (1940) 1943-44 C
Banská Bystrica Kráľová Štubňa R. a Harman J., parostrojná tehelňa 1946 AČP Kráľová n. Hronom
Banská Bystrica Kráľová Strojová tehelňa Harman a Milbachr 1961 ISN
Banská Bystrica Ľubietova Libetbánya téglaégetés Lubietovská "pálenica" na tehly 1892 J Libetbánya
Banská Bystrica Lučatín Kofroň Jozef, tehelňa 1946 AČP
Banská Bystrica Lučatín Jozef Kotroň 1961 ISN
Banská Bystrica Poniky Ág. ev. hitközség. hitközség - náboženská obec 1892 J Pónik
Banská Bystrica Poníky MNV 1961 ISN
Banská Bystrica Priechod Chaban Barčík, Ján a Ondrej Ivanič 1936 ARČ
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
1 [ 2 ] 3 . . . 148 149 150