Súpis tehelní

Súpis tehelní a tehliarov je katalóg doteraz získaných informácií o výrobcoch tehál na Slovensku, so zameraním sa na 20. storočie, a to predovšetkým na jeho prvú polovicu. Mnohé informácie ale pochádzajú ešte z konca 19. storočia, kedy nastal najväčší rozmach výroby pálenej tehly na Slovensku. V období priemyselnej revolúcie už nastáva rozvoj slobodného podnikania, čo sa prejavilo na vzniku množstva veľkých moderných podnikov, ako aj malých prevádzok miestneho významu. Možno povedať, že väčšina značkovaných historických tehál na Slovensku bola vyrobená práve v týchto rokoch.
Súpis tehelní na Slovensku sa snaží zmapovať a roztriediť informácie z rôznych zdrojov, a to podľa jednotlivých regiónov, tak aby bolo možné ich navzájom porovnávať a postupne určiť chronológiu vývoja tehliarskej výroby v jednotlivých oblastiach.

 

Filter pre vyhľadávanie tehelní

Klúčové slovo:
Okres:


Počet nájdených výsledkov: 3000 Vytlačiť do PDF
Okres Mesto / obec Tehelňa / tehliar Poznámka Zdroj Dobový názov
Trnava Trnava Dömötör a spol. (Andrej Osmitz) 1943-44 C
Trnava Trnava Dr. Kováč I. parná tehelňa 40 rob. Elektrom. 60 HP plné a duté tehly, hurdy a obkladačky 1943-44 C
Trnava Trnava Dömötör a spol., tehelňa - Jurkovičova tehelňa - Kováč I. Dr. parná tehelňa - Trnavská tehelňa, Bílik Jozef, Záhorský 1946 AČP
Trnava Trnava Západoslovenské tehelne, n. p. 3 - Jurkovič 1961 ISN
Trnava Trnava Západoslovenské tehelne, n. p. 2 - Dömötör 1961 ISN
Trnava Trnava Západoslovenské tehelne, n. p. 1 - J. Bilik 1961 ISN
Trnava Trnava Západoslovenské tehelne, n. p. 4 - Dr. Kováč 1961 ISN
Trnava Trnava G.A. Reidner - založ. v r. 1877 ŠA Bratislava
Trnava Trnava firma Michal (Mihály) Dömötör, továrnik na výrobu tehiel v Trnave, založenej v r. 1899. V decembri 1949 firma funguje ako Národný podnik, výrobňa 2. ŠA Bratislava
Trnava Trnava 1894 - Založenie firmy, majiteľ Mittacsek Pál, Első Nagyszombati körkemence téglagyár Mittacsek Pál - Erste Tyrnauer Ringofen Ziegelei 1913 – odpredaj bratislavskému architektovi Dušanovi Jurkovičovi - Prvá trnavská tehelňa Pavla Mittačka nástupca - Erste Tyrnauer Dampfziegelei Paul Mittacsek Nachfolger 1925 – Zmena názvu na Jurkovičova teheleň Trnava Správou firmy je poverený Ladislav Jurkovič, súkromný úradník v Trnave. ŠA Bratislava
Trnava Trnava Schenk és Roth založ. 1908 (Schenk Simon, Róth Izidor) 1941 - dočasná správa Dr. Igor Kováč ŠA Bratislava
Trnava Trnava Dömötör a spol - v roku 1927 Michal Dömötör priberá za spoločníka Ondreja (Andreja) Osmitza, v roku 1929 M. Dömötör zomrel, jeho podiel dedí Michal Dömötör ml. - právnik z Budapešti a vnuk Andrej Osmitz, názov tehelne ale ponechal. V 1938 M.D. odpredal svoju 1/4 A. Osmitzovi. 1948 - nár. správa ŠA Bratislava
Trnava Trnava Na prelome 19. a 20. storočia boli v Trnave štyri tehliarske prevádzky. O dvoch z nich vieme, že vznikli v roku 1894 a 1898 ako sezónne prevádzky na ručnú výrobu plnej tehly. Z majiteľov tehelní od konca 19. storočia po 40. roky 20. storočia sú známi Pavel Mittáček (Mittacsek), Demeter (Dömötör), Heinrich Diamant, Schenk a Roth, Dušan Jurkovič, Jozef Bílik-Záhorský a J. Kovács . V roku 1913 odkúpil Mittačekovu tehelňu Dušan Jurkovič a začal ju aj so svojim bratom Ladislavom modernizovať. Ako prvý na Slovensku začal vyrábať hurdisky, tehlové obkladačky a jemné dlaždice. Od roku 1921 vyrábal tehlové prefabrikáty z dierovaných tvaroviek, nadokenné preklady, stropné nosníky a iné. Syn Pavel Jurkovič, ktorý sprvoti viedol otcov podnik, sa neskôr stal riaditeľom Pezinských tehelní, úč. spol. ČURNÝ 2011
Trnava Trstín Dubský Juraj tehelňa 1930 ATH Nádaš
Trnava Zavar Mailath Ladislav 1936 ARČ
Turčianske Teplice Diviaky Lamač Fr. 1930-31 ATB
Turčianske Teplice Diviaky Tenzer Natan 1936 ARČ
Turčianske Teplice Diviaky Stahl Štefan, tehelňa 1946 AČP
Turčianske Teplice Diviaky Roľnícke skladové družstvo, Turčiansky Sv. Martin 1961 ISN
Turčianske Teplice Dolná Štubňa Mesto Kremnica (náj. Fraňo Dolák) 1936 ARČ Dolnia Štubňa
Počet nájdených záznamov: 3000 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 71 [ 72 ] 73 . . . 148 149 150